24 maja - w samo południe

OFICJALNA PREMIERA PAKIETU
GRAITEC ADVANCE 2020

KLIKNIJ TUTAJ

Zapisz się na szczegółowe webinaria opisujące nadchodzące nowości w GRAITEC ADVANCE 2020

dla projektantów konstrukcji , architektury i instalacji budowlanych
zobacz nagranie >>

Zbierz znajomych i zakup program Advance Design nawet za 12 200 zł netto! >> Kliknij po szczegóły <<

Jakie przygotowaliśmy nowości?

1. Zmiany w interfejsie przyspieszające pracę i zwiększające wydajność prowadzenia obliczeń i wymiarowania.


2. Rozszerzenie istniejących funkcjonalności pracy z modelem i weryfikacji elementów (np. rozbudowanie generatora obciążeń klimatycznych, wprowadzenie nowych możliwości przy wymiarowaniu elementów i połączeń stalowych, analizy modalnej i czasowej).


3. Zupełnie nowy moduł BIM Designers do projektowania ścian żelbetowych, który pozwoli zarówno na ich zaawansowane wymiarowanie, jak również detalowanie.


Pełna lista zawiera kilkadziesiąt usprawnień i zupełnie nowych narzędzi, które pozwolą projektantom konstrukcji budowlanych na zwiększenie efektywności pracy, dadzą możliwość łatwej analizy złożonych zagadnień projektowych oraz zwiększą jakość projektu.


W cyklu artykułów postaramy się przybliżyć Państwu najważniejsze nowe funkcjonalności, tak aby każdy z Was mógł efektywnie wykorzystać nowe narzędzia, wraz z ich wprowadzeniem.

Optymalizacja profili stalowych wg kryterium masy

Advance Design pozwala na optymalizację przekroju stalowego, zarówno według kryterium wytężenia elementu w stanie SGN oraz według kryterium ugięcia. Użytkownik może określić zakres wytężenia w jakim chciałby, aby znalazły się przekroje elementów naszej konstrukcji, co pozwala zarówno na...

czytaj dalej

Wyświetlanie deformacji dla pełnego kształtu konstrukcji

Nowa wersja programu Advance Design pozwala na dokładniejszą prezentację deformacji konstrukcji – mapa kolorów może zostać zaprezentowana tak jak dotychczas na osi prętów i powierzchni elementów płytowych, jak również w zupełnie nowy sposób – wraz z rzeczywistym kształtem obiektów...

czytaj dalej

BIM Designers - nowe połączenia stalowe

Moduł BIM Designers Steel Connections (Połączenia stalowe) służy do wymiarowania połączeń zgodnie z wybraną normą. Połączenia te możemy definiować bezpośrednio w programie Advance Design, dzięki czemu z poziomu modelu MES przeniesiemy do moduły wszystkie niezbędne informacje – siły w węźle i jego geometrię...

czytaj dalej

BIM Designers - Belki żelbetowe

Moduły BIM Designers dla potrzeb elementów żelbetowych pozwalają nam na różnorodne ich zastosowanie. Poza tym, że działają jako niezależny kalkulator elementów mogą również służyć generacji zbrojenia w środowisku Revit. Moduły te w pełni działają również w systemie Advance Design, co pozwala na wymiarowanie...

czytaj dalej

Analiza czasowa - trzęsienie ziemi

Wersja 2020 programu Advance Design pozwala na analizę odpowiedzi budynku podczas trzęsień ziemi, dzięki nowym możliwościom dla analizy czasowej. Użytkownik może teraz określić funkcję w postaci akcelerogramu - który może być zapisem wcześniej występujących trzęsień na danym obszarze...

czytaj dalej

Sprawdź działanie nowych funkcji

Na specjalnie przygotowanych filmach.

Oficjalne webinarium dla wersji 2020

W piątek 24 maja, w samo południe.

Obejrzyj nagranie

Webinarium już się odbyło!

Zapisz się na szczegółowe sesje online:

3 czerwca (poniedziałek)

godzina 14:00

Nowe opcje w modelu MES - Zwiększ efektywność pracy dzięki ulepszeniom w Advance Design 2020

Zapisz się

4 czerwca (wtorek)

godzina 10:00

Advance Design 2020 - nowe możliwości dla projektantów stali

Zapisz się

5 czerwca (środa)

godzina 14:00

Advance Design i BIM Designers 2020 - nowe możliwości dla projektantów żelbetu

Zapisz się

6 czerwca (czwartek)

godzina 10:00

PowerPack for Revit - monitoruj pracę nad projektem dzięki nowym funkcjom w wersji 2020

Zapisz się
Zapisz się

BIM Designers - nowy moduł do wymiarowania ścian żelbetowych

7 czerwca (piątek)

godzina 14:00

6 czerwca (czwartek)

godzina 14:00

7 czerwca (piątek)

godzina 10:00

PowerPack for Advance Steel i BIM Designers Stairs&Railings - nowe możliwości dla projektantów stali

Zbrojenie ścian i płyt za pomocą BIM Designers w środowisku Revit

Zapisz się
Zapisz się
Zaufaj opinii użytkowników:

"Program wykorzystuję z satysfakcją od przeszło roku. Wyróżnia się dużą łatwością wprowadzania danych, kompatybilnością z programami Autodesk, a także tym, że jest licencjonowany bezterminowo."


Wojciech Trzebiński

BPB Optykon

"W programie wykonałem szereg projektów, np. przebudowy hotelu Bazar czy Hali Novax w Poznaniu. Program sprawdził się również przy analizie nośności w związku ze zmianą obciążenia stalowych wież kratowych telekomunikacyjnych."

Michał Goździewski

STR Projekt

"Oprogramowanie Advance Design, które wykorzystaliśmy do analizy statycznej i dynamicznej, pozwoliło nam wykonać kilka symulacji w celu osiągnięcia optymalnego wyniku. Dziękuję trenerom i programistom z GRAITEC za ich wsparcie.


Frédéric Richard

SGI

SYMULACJA TRZĘSIEŃ ZIEMI


Co zyskujesz?

• Opcję definiowania funkcji analizy czasowej w postaci akcelerogramu

• Możliwość analizy odpowiedzi konstrukcji w trakcie trzęsienia ziemi


Wersja 2020 programu Advance Design pozwala na analizę odpowiedzi budynku podczas trzęsień ziemi, dzięki nowym możliwościom dla analizy czasowej. Użytkownik może teraz określić funkcję w postaci akcelerogramu - który może być zapisem wcześniej występujących trzęsień na danym obszarze.

Analiza czasowa - trzęsienie ziemi

Rys. 1 - Akcelerogram trzęsienia ziemi - jako funkcja analizy czasowej

Taki rodzaj analizy jest procesem, który z uwagi na jego złożoność każdorazowo wymaga obliczeń komputerowych – teraz w Advance Design możemy ocenić zachowanie budynku pod wpływem trzęsienia w łatwy sposób, co w obszarach zagrożonych powinno być standardem.

Rys. 2 - Deformacje – odpowiedź konstrukcji na trzęsienie ziemi

Akcelerogramy możemy zapisywać w postaci tekstowej i wczytywać je do programu – dzięki temu w łatwy sposób wykorzystamy dane z centrów pomiarowych, które zarejestrowały dotychczasowe ruchy ziemi.

Rys. 3 - Przykład animacji dla pełnego zakresu analizy czasowej

ANIMACJA DLA ANALIZY CZASOWEJ


Co zyskujesz?

• Możliwość prezentacji animacji dla całego zakresu analizy czasowej – nie tylko dla konkretnego kroku


Jednym z rodzajów prezentacji rezultatów jest animacja. Dotychczas animacja mogła być również prezentowana dla przemieszczeń pochodzących z analizy czasowej, jednak odbywała się ona dla konkretnego kroku. Od teraz możliwa jest prezentacja animacji przemieszczeń analizy czasowej dla pełnego zakresu działania. Jest to szczególnie istotne dla analizy, której funkcję określa akcelerogram np. trzęsienie ziemi - o czym opowiedziałem w poprzednim punkcie.

Co zyskujesz?

• Możliwość lepszej oceny zachowania konstrukcji i analizy deformacji

• Zwiększasz jakość swojego projektu i prezentowanych wyników


Nowa wersja programu Advance Design pozwala na dokładniejszą prezentację deformacji konstrukcji - mapa kolorów może zostać zaprezentowana tak jak dotychczas na osi prętów i powierzchni elementów płytowych jak również w zupełnie nowy sposób – wraz z rzeczywistym kształtem obiektów.


Ten nowy sposób prezentacji odkształceń pozwoli nie tylko zwiększyć czytelność wyników, ale również da lepszy obraz zachowania konstrukcji.

Wyświetlanie deformacji dla pełnego kształtu konstrukcji

NOWY SPOSÓB PREZENTACJI DEFORMACJI KONSTRUKCJI

Poza oczywistą korzyścią płynącą z tej ciekawej zmiany w wersji 2020 bezpośrednio dla nas jako projektantów konstrukcji – czyli możliwość lepszego spojrzenia na charakter deformacji zyskujemy dodatkowy benefit – mianowicie zwiększenie jakości naszego projektu.

Prezentacja ta wywoływana jest z okna wyświetlania wyników (Alt+Z) i może być w dowolnym momencie wyłączona.

Rys. 1 - Deformacja na pełnym kształcie elementu

Rys. 2 - Ustawienia wyświetlania dla nowej metody prezentacji deformacji

Co zyskujesz?

• Możliwość wymiarowania krótkich wsporników

• Nowe przekroje dla belek prefabrykowanych

• Przyspieszenie procesu generacji poprawnego zbrojenia


Moduły BIM Designers dla potrzeb elementów żelbetowych pozwalają nam na różnorodne ich zastosowanie. Poza tym, że działają jako niezależny kalkulator elementów, mogą również służyć generacji zbrojenia w środowisku Revit.


Moduły te w pełni działają również w systemie Advance Design, co pozwala na wymiarowanie elementów żelbetowych z wykorzystaniem tych modułów w modelu MES. Element może zostać przeniesiony do modułu wraz z geometrią i siłami.


W poprzednim artykule omówiliśmy nowości w module połączeń stalowych, natomiast wersja 2020 wprowadza również szereg zmian i dodatków dla modułów żelbetowych.


Jeżeli chodzi o moduł belek żelbetowych, to użytkownik przede wszystkim dostaje możliwość wymiarowania krótkich wsporników zgodnie z Eurokodem 2 lub normą ACI/CSA.

BIM Designers Belki Żelbetowe - Nowości

Rys. 1 - Krótki wspornik – możliwość definicji i wymiarowania

Wspornik ten może mieć stałą lub zmienną wysokość. Dokonana zostaje weryfikacja wszystkich niezbędnych warunków, wraz z generacją rysunku zbrojenia i pełnej dokumentacji.


Kolejnym ulepszeniem jest możliwość definicji nowych przekrojów belek prefabrykowanych.

Rys. 2 - Przykładowe przekroje prefabrykowane do stosowania w nowej wersji AD

Przekroje te w pełni obsługują definicje ich geometrii, wyznaczenie zbrojenia oraz generację dokumentacji obliczeniowej i rysunkowej.


W wersji 2020 możemy ponadto określić maksymalną długość stosowanych prętów (np. 12m) i zdefiniować sposób automatycznego podziału z uwagi na przekroczenie tej długości. Pręty mogą być następnie łączone przez spawanie, za pomocą łączników mechanicznych lub po prostu – na zakład.

Rys. 3 - Automatyczny podział prętów z uwagi na długość transportową i przykładowe możliwości łączenia

Co ważne – od teraz pręty podłużne mogą być ciągłe przez wiele przęseł lub jak dotychczas każde przęsło może być zbrojone niezależnie.

Rys. 4 - Pręty podłużne ciągłe dla wielu przęseł belek żelbetowych

Przedstawiliśmy najistotniejsze zmiany w tym module – natomiast wersja 2020 wprowadza dużo więcej nowości, o których warto przekonać się osobiście.

Co zyskujesz?

• Możliwość wymiarowania nowych typów połączeń - różnego rodzaju wykratowania rurowe i podstawa słupa za zredukowaną blachą

•Przyśpieszenie procesu wymiarowania połączeń stalowych dzięki nowemu interfejsowi modelowania geometrii


Nowa wersja programu Advance Design 2020 to również nowości w modułach BIM Designers. Moduły te dla projektantów konstrukcji mają bardzo szerokie zastosowanie. Poza samym wymiarowaniem z poziomu programu Advance Design, mogą pracować jako niezależne kalkulatory. Moduły do wymiarowania elementów żelbetowych można również wykorzystać w środowisku Revit, do modelowania zbrojenia.


Moduł BIM Designers Steel Connections (Połączenia stalowe) służy do wymiarowania połączeń zgodnie z wybraną normą. Połączenia te możemy definiować bezpośrednio w programie Advance Design, dzięki czemu z poziomu modelu MES przeniesiemy do modułu wszystkie niezbędne informacje – siły w węźle i jego geometrię.


Wersja 2019 pozwalała na definicję i wymiarowanie wielu różnego rodzaju typów połączeń. Ich listę przedstawiam poniżej:

BIM Designers Steel Connections 2020 - Nowe połączenia stalowe

NOWE POŁĄCZENIA STALOWE I USPRAWNIENIA W MODULE

WYMIARUJĄCYM POŁĄCZENIA

Rys. 1 - Możliwe połączenia do stosowania w wersji 2020

Istotne jest, aby rozwiązania te mogły zaspokoić potrzeby wszystkich wykonywanych przez nas projektów, dlatego w nowych wersjach programu pojawiają się kolejne typy połączeń.


Wersja 2020 wprowadza możliwość obliczania połączeń wykratowań z dowolnych przekrojów rurowych (prostokątne, kwadratowe, okrągłe), łączonych do belki głównej poprzez blachę węzłową. Belka główna może posiadać dowolny przekrój - połączenie dopuszcza obliczenia nawet dla 3 prętów skratowania.

Rys. 2 - Nowe połączenia kratowe dla przekrojów rurowych

Innym nowym typem połączenia stalowego dla wymiarowania jest połączenie z fundamentem ze zredukowaną blachą podstawy - skuteczne dla połączeń przegubowych.

Poza dodatkowymi połączeniami, wersja 2020 wprowadza zmiany w interfejsie, które mają przyspieszyć pracę oraz ułatwić projektantowi poruszanie się w module. Definicja geometrii odbywać się będzie w sposób hierarchiczny (swojego rodzaju drzewo elementów), co pozwoli na bardzo szybką modyfikację geometrii połączenia i efektywne sprawdzenie wielu różnorodnych rozwiązań.

Rys. 3 - Nowe połączenie blachy podstawy – ze zredukowaną blachą

Rys. 4 - Nowe okno definicji geometrii połączenia, znacznie przyspieszające pracę

Co zyskujesz?

•Możliwość pełnej optymalizacji projektowanych konstrukcji stalowych - zachowane jest wskazane wytężenie z jednoczesnym dążeniem do najmniejszej wagi konstrukcji

•Twoje projekty mogą być bardziej konkurencyjne.


Advance Design pozwala na optymalizację przekroju stalowego, zarówno według kryterium wytężenia elementu w stanie SGN, jak i według kryterium ugięcia. Użytkownik może określić zakres wytężenia, w jakim chciałby aby znalazły się przekroje elementów naszej konstrukcji. Pozwala to zarówno na poszukiwanie nowych profili, gdy nośność jest przekroczona, jak i ich optymalizacji, w momencie kiedy zastosujemy zbyt duże przekroje – niezasadne z uwagi ich wytężenia. W wersji 2020 użytkownik dostaje szereg nowych parametrów i kryteriów, które pozwolą na lepsze zarządzanie procesem optymalizacji – jednym z tych kryteriów jest przede wszystkim ciężar elementu – co zazwyczaj jest głównym wyznacznikiem optymalności. Nowy proces optymalizacji omówię na przykładzie kratownicy i udowodnię w nim realną korzyść dla projektanta i inwestora - czyli optymalizacja ciężaru elementu co stanowi realny zysk oraz łatwość przeprowadzenia tego procesu.

Optymalizacja profili stalowych wg kryterium masy

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA OPTYMALIZACJI PRZEKROJU ELEMENTÓW STALOWYCH

Rys. 1 - Profile kratownicy przed optymalizacją

CIĘŻAR CAŁKOWITY KRATOWNICY PRZED OPTYMALIZACJĄ - 1005kg


Zaprojektowana kratownica o przekrojach rurowych (kwadratowych i okrągłych) dla projektu koncepcyjnego waży 1 tonę, jej pasy są wytężone w granicy 90%, krzyżulce i słupki, z uwagi że każda grupa posiada jeden przekrój, są wytężone w różnych zakresach.


Optymalizacja w wersji 2019 nie pozwalała na ustawienie kryterium optymalizacji, jak np. ciężar. Efektem takiej optymalizacji są nowe przekroje - optymalne z punktu widzenia nośności, natomiast w bazie na pewno znajdują się również profile, które pozwolą na spełnienie tego kryterium, a jednocześnie będą lżejsze - w końcu sterować możemy zarówno wysokością jak i grubością ścianki rury.

Rys. 2 - Profile kratownicy po optymalizacji bez kryterium sortowania wg masy

CIĘŻAR CAŁKOWITY KRATOWNICY W OPTYMALIZACJI 2019 - 753kg - zysk 25%


Poproszono, aby profile znalazły się w zakresie 80-90% pracy. Optymalizacja doprowadziła do zmniejszenia wagi konstrukcji o 25%.


Natomiast dopiero optymalizacja z uwzględnieniem kryterium sortowania wg ciężaru pozwoli nam na jednoczesne zachowanie tego samego wytężenia i poszukiwania profili coraz lżejszych:

Rys. 3 - Profile kratownicy po optymalizacji z kryterium sortowania wg masy

CIĘŻAR CAŁKOWITY KRATOWNICY W OPTYMALIZACJI 2020 – 663kg – zysk 34%


Zyskaliśmy w ten sposób dodatkowe 10% redukcji ciężaru kratownicy, przy jednakowych wytężeniach konstrukcji jak dla poprzedniej optymalizacji.

JAK PRZEPROWADZIĆ POPRAWNĄ OPTYMALIZACJĘ Z NOWYMI MOŻLIWOŚCIAMI

WERSJI 2020?

Na zakładce dobór przekrojów możemy w tym momencie ustawić zestaw parametrów - kryterium sortowania oraz zdefiniować różnego rodzaju ograniczenia geometryczne dla poszukiwanych profili.

Rys. 4 - Ustawienia kryterium sortowania w optymalizacji

Opcja sortowania pozwala na zdefiniowanie jednego z pięciu kryteriów. Wybór metody określa jak nowe profile będą sortowane w trakcie optymalizacji - po wysokości, szerokości, masie lub momencie bezwładności w dwóch kierunkach.


Dla niektórych profili - np. walcowanych IPE wybór metody nie będzie miał znaczenia, gdyż wszystkie parametry rosną razem z wysokością profilu:

Rys. 5 - Profile niewrażliwe na kryterium masy - jako przykład dwuteowniki

Jest natomiast wiele profili, gdzie kryterium sortowania będzie miało istotne znaczenie na wybór optymalnego profilu np. profile rurowe, gdzie zarówno wymiar jak i grubość ścianki mogą się zmieniać niezależnie. Podobna sytuacja występować będzie dla przedstawionych poniżej profili W:

Rys. 6 - Profile wrażliwe na sortowania wg masy

Dla tego rodzaju profili ustawienie metody sortowania w optymalizacji pozwoli na szybkie i dokładne znalezienie najlepszego przekroju.


Dodatkowo użytkownik może zdefiniować ograniczenia geometryczne np. maksymalny lub minimalny wymiar zarówno wysokości jak i szerokości przekroju. Przekroje, które nie spełnią tych narzuconych przez nas kryteriów są automatycznie odrzucane w optymalizacji.

INTERAKTYWNE WYNIKI OPTYMALIZACJI

W obecnej wersji tabela sugerowanych profili czyli pełna lista wyniku przeprowadzonej optymalizacji zawiera informacje o wytężeniu z uwagi na ugięcia i wytężenie oraz sugerowany przekrój, gdy przyjęty przez nas profil nie spełnia narzuconych przez nas wymogów.


W obecnej wersji okno to stało się bardziej interaktywne i pozwala na przyśpieszenie naszej pracy. Kliknięcie dowolnego kryterium automatycznie przenosi nas do wyników wymiarowania konkretnego elementu- na tej podstawie możemy nie tylko skutecznie zarządzać naszą optymalizacją, ale również zweryfikować poprawność wyników na podstawie pełnej listy wytężenia wszystkich elementów z możliwością podejrzenia toku obliczeń.

Rys. 7 - Nowe interaktywne okno optymalizacyjne - z bezpośrednim dostępem do wyników