MÓJ PIERWSZY PROJEKT
Z ADVANCE DESIGN

Zdobądź niezbędną wiedzę i zacznij tworzyć projekty z Advance Design!

BEZPŁATNE SZKOLENIE

stal | żelbet

O szkoleniu

Mój pierwszy projekt z Advance Design, to zestaw 27 łatwych do prześledzenia filmików, które poprowadzą Cię przez proces nauki korzystania z programu Graitec Advance Design w projektach konstrukcji stalowych i betonowych.

Czego się nauczysz

 • Modelowania i uruchamiania obliczeń przy użyciu zaawansowanego rozwiązania MES: Advance Design
 • Podstaw modelowania 3D i projektowania żelbetu i stali w typowym obiektach
 • Przepływu pracy pomiędzy modułami i implementacją Eurokodów w tym programie
 • Poznasz interfejs Advance Design

Program szkolenia

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Na podstawie projektu wielopiętrowego budynku administracyjnego pokażemy Ci, jak modelować i obliczać konstrukcję żelbetową.


1. Definicja słupów i ścian

2. Belki i płyty

3,4. Tworzenie i kopiowanie kondygnacji

5. Definiowanie podpór

6.  Przykładanie obciążeń i definiowanie kombinacji obciążeń

7.  Uruchamianie i wyświetlanie wyników analizy MES


Ostatnia część koncentruje się na wymiarowaniu elementów żelbetowych.


8.   Definiowanie założeń projektowych dla poszczególnych elementów

9.   Projektowanie i zbrojenie słupów żelbetowych

10. Belki żelbetowe

11. Płyty żelbetowe12. Stopy żelbetowe


KONSTRUKCJE STALOWE

 1. Modelowanie ramy stalowej 2D z kratownicą, belką, słupami i podporami
 2. Modelowanie ramy stalowej 2D - materiał, przekroje, zwolnienia podpór i prętów
 3. Tworzenie obciążeń klimatycznych 2D, obciążeń użytkowych i ich kombinacji
 4. Obliczenia MES i prezentacja wyników
 5. Definiowanie ustawień projektowych
 6. Projektowanie i optymalizacja elementów stalowych
 7. Definicja i projektowanie połączeń stalowych
 8. Modelowanie ramy stalowej 3D na podstawie modelu 2D)
 9. Tworzenie okładzin i płatwi zimno-giętych
 10. Generowanie obciążeń klimatycznych 3D, obciążeń użytkowych i kombinacji
 11. Definiowanie ustawień projektowych
 12. Projektowanie i optymalizacja elementów stalowych
 13. Tworzenie raportu z obliczeń MES i projektowania stali
 14. Definiowanie i projektowanie połączeń stalowych w grupie
 15. Obliczenia dla obciążeń sejsmicznych

W tej edycji pokażemy Ci jak modelować i obliczać konstrukcję stalową przy użyciu Advance Design.